DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 2018 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT
TÊN TRƯỜNG
TRA CỨU
1 Trường THPT Phạm Thái Bường
2 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
3 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
4 Trường Trung cấp Pali Khmer
5 Trường Thực hành Sư phạm
6 Trường PT DTNT Trà Vinh
7 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
8 Trường THPT Nguyễn Đáng
9 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
10 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
11 Trường THPT Dương Háo Học
12 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
13 Trung tâm GDNN - GDTX Càng Long
14 Trường THPT Cầu Kè
15 Trường THPT Phong Phú
16 Trường THPT Tam Ngãi
17 Trung tâm GDNN- GDTX Cầu Kè
18 Trường THPT Vũ Đình Liệu
19 Trường THPT Hòa Minh
20 Trường THPT Hòa Lợi
21 Trường THCS- THPT Lương Hòa A
22 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành
23 Trường THPT Tiểu Cần
24 Trường THPT Cầu Quan
25 Trường THPT Hiếu Tử
26 Trường THPT DTNT Tiểu Cần
27 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
28 Trường THPT Đại An
29 Trường THPT Long Hiệp
30 Trường THPT Hàm Giang
31 Trường THPT Tập Sơn
32 Trường THPT DTNT Trà Cú
33 Trung tâm GDTX-HNDN Trà Cú
34 Trường THPT Dương Quang Đông
35 Trường THPT Cầu Ngang A
36 Trường THPT Cầu Ngang B
37 Trường THPT Nhị Trường
38 Trung tâm GDNN-GDTX Cầu Ngang
39 Trường THPT Duyên Hải
40 Trường THPT Long Khánh
41 Trường THPT Đôn Châu
42 Trường THPT Long Hữu
43 Trung tâm GDNN-GDTX Duyên Hải
44 Trường THPT Cầu Kè (TSTD)
45 Trường THPT Dương Quang Đông (TSTD)
46 Trường THPT Duyên Hải (TSTD)
47 Trường THPT Tập Sơn (TSTD)

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: