DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT

THÔNG TIN TỐT NGHIỆP 2020 CỦA CÁC TRƯỜNG THPT

TT
TÊN TRƯỜNG
TRA CỨU
1 Trường THPT Phạm Thái Bường
2 Trường THPT Nguyễn Đáng
3 Trường THPT Nguyễn Văn Hai
4 Trường THPT Cầu Kè
5 Trường THPT Tiểu Cần
6 Trường THPT Vũ Đình Liệu
7 Trường THPT Trà Cú
8 Trường THPT Đại An
9 Trường THPT Dương Quang Đông
10 Trường THPT Duyên Hải
11 Trường PT DTNT Trà Vinh
12 Trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành
13 Trung tâm GDNN - GDTX Càng Long
14 Trường THPT Hồ Thị Nhâm
15 Trường THPT Dương Háo Học
16 Trung tâm GDTX Thành phố Trà Vinh
17 Trường THPT Thành phố Trà Vinh
18 Trường THPT Long Hiệp
19 Trường THPT Cầu Quan
20 Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa
21 Trường THPT Hòa Minh
22 Trường THPT Cầu Ngang A
23 Trường THPT Cầu Ngang B
24 Trường THPT Hàm Giang
25 Trường THPT Phong Phú
26 Trường THPT Tập Sơn
27 Trung tâm GDNN - GDTX Châu Thành
28 Trung tâm GDNN - GDTX Tiểu Cần
29 Trường THPT Long Khánh
30 Trường THPT Hòa Lợi
31 Trường THPT Hiếu Tử
32 Trường THPT Nhị Trường
33 Trường THPT Đôn Châu
34 Trường THPT Long Hữu
35 Trường THPT Tam Ngãi
36 Trung tâm GDNN - GDTX Cầu Kè
37 Trung tâm GDNN - GDTX Cầu Ngang
38 Trung tâm GDTX Trà Cú
39 Trường THPT Lương Hòa A
40 Trường PT DTNT THCS-THPT Trà Cú
41 Trung tâm GDNN - GDTX Duyên Hải
42 Trường Thực hành Sư phạm
43 Trường Trung cấp Pali - Khmer
44 Trường THCS-THPT Dân Thành
45 Trường PT DTNT THCS-THPT Tiểu Cần

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: