Truy cập nội dung luôn

Văn bản Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
22/2021/TT-BGDĐT 20-08-2021 BGDĐT: đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông 19-lượt Xem
20/2021/TT-BGDĐT 01-07-2021 BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 0-lượt Xem
19/2021/TT-BGDĐT 01-07-2021 BGDĐT: Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông Ngoại ngữ 1 Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc
02/VBHN-BGDĐT 04-05-2021 Bộ GDĐT: Văn bản hợp nhất thông tư ban hành Quy chế tốt nghiệp THPT 8-lượt Xem
10/2021/TT-BGDĐT 05-04-2021 BGDĐT: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên 2-lượt Xem
11/2021/TT-BGDĐT 05-04-2021 BGDĐT: Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học 8-lượt Xem
12/2021/TT-BGDĐT 05-04-2021 BGDĐT: Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung 7-lượt Xem
09/2021/TT-BGDĐT 30-03-2021 BGDĐT: Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 8-lượt Xem
05/2021/TT-BGDĐT 12-03-2021 Bộ GDĐT: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 5-lượt Xem
01/2021/TT-BGDĐT 02-02-2021 BGDĐT: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 11-lượt Xem

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  5
  Hôm nay:  1844
  Tổng lượt truy cập:  930032