Truy cập nội dung luôn

Văn bản Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
12/2023/TT-BGDĐT 15-06-2023 BGDĐT: Bãi bỏ một số thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 68-lượt Xem
06/2023/TT-BGDĐT 24-03-2023 BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 39-lượt Xem
08/2022/TT-BGDĐT 06-06-2022 BGDĐT: Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 60-lượt Xem
41/2021/TT-BGDĐT 05-01-2022 BGDĐT: Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương 70-lượt Xem
44/2021/TT-BGDĐT 05-01-2022 BGDĐT: Ban hành Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học 32-lượt Xem
43/2021/TT-BGDĐT 05-01-2022 BGDĐT: Quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông 58-lượt Xem
40/2021/TT-BGDĐT 05-01-2022 BGDĐT: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục 65-lượt Xem
36/2021/TT-BGDĐT 04-01-2022 BGDĐT: Ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở 52-lượt Xem
33/2021/TT-BGDĐT 26-11-2021 BGDĐT: Ban hành Chương trình xóa mù chữ 46-lượt Xem
30/2021/TT-BGDĐT 05-11-2021 BGDĐT: Quy định việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non 49-lượt Xem