Truy cập nội dung luôn

Văn bản Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 41/2021/TT-BGDĐT
Trích yếu Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của BGDĐT Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kiểu văn bản Văn bản điện tử
Loại văn bản Thông Tư
Lĩnh vực văn bản VĂN BẢN QPPL
Ngày ban hành 05-01-2022
Ngày hiệu lực 07-01-2022
Người ký
Văn bản đính kèm
41-2021-CHUYEN-DOI-VI-TRI-CTAC.pdf(50-lượt) ←XEM ONLINE