Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông
Phóng to Thu nhỏ In
​Công văn số 4709/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của BGDĐT Ban hành tài liệu Hướng dẫn thực hiện nội dung quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền vui chơi giải trí của trẻ em trong cơ sở giáo dục phổ thông  ​Xem chi tiết nội dung Công văn số 4709/QĐ-BGDĐT tại đây

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: