Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
Phóng to Thu nhỏ In

Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UNBD Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Xem chi tiết Quyết định số 1889/QĐ-UBND tại đây


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: