Mời cung cấp báo giá bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024
Phóng to Thu nhỏ In

Thông báo số 91/TB-SGDĐT ngày 03/6/2024 của SGDĐT Mời cung cấp báo giá bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2024

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 91/TB-SGDĐT tại đây

Xem chi tiết Thông tư số 19/2013/TT-BGDĐT tại đây

Xem chi tiết Kế hoạch số 124/KH-SGDĐT tại đây


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: