Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Phóng to Thu nhỏ In

Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND ngày 28/6/2024 của UBND Ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Xem chi tiết Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND tại đây

Xem thẩm định dự thảo quy định công tác thi đua khen thưởng tại đây


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: