Truy cập nội dung luôn

Trường chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia

​Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND Công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Hòa huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Công nhận Trường Mẫu giáo Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Công nhận Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1945/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Công nhận Trường Trung học phổ thông Long Khánh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND về việc công nhận trường Tiểu học thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 của UBND Công nhận Trường Tiểu học Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Tiểu học Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Trung học phổ thông Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Trung học phổ thông Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Tiểu học Nhị Trường A, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873