Truy cập nội dung luôn

Trường chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia

​Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường THPT Hòa Minh, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường THPT Hòa Lợi, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường Tiểu học Phước Hảo A, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường THCS và THPT Lương Hòa A, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND Công nhận trường Tiểu học Ngũ Lạc A, huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND Công nhận Trường Mẫu giáo Họa Mi, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND Công nhận trường Tiểu học Phong Thạnh A, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Mầm non Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  6
  Hôm nay:  1789
  Tổng lượt truy cập:  929977