Truy cập nội dung luôn

Trường chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia

​Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Mầm non Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Ngãi Hùng huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về việc công nhận Trường Tiểu học Hàm Tân huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA CẤP TIỂU HỌC...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 8
  Tổng lượt truy cập: 649067