Truy cập nội dung luôn

Trường chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia

​Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường THPT Hòa Minh, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường THPT Hòa Lợi, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường Tiểu học Phước Hảo A, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Công nhận trường THCS và THPT Lương Hòa A, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND Công nhận trường Tiểu học Ngũ Lạc A, huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định 149/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND Công nhận Trường Mẫu giáo Họa Mi, thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND Công nhận trường Tiểu học Phong Thạnh A, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Trung học cơ sở Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND về việc công nhận Trường Mầm non Thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 854
  Tổng lượt truy cập: 799979