Truy cập nội dung luôn

Trường chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia

​Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Tiểu học Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Trung học phổ thông Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Trung học phổ thông Nhị Trường, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường Tiểu học Nhị Trường A, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường THPT Cầu Ngang A huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường THPT Dương Quang Đông huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1161/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Công nhận trường THCS Đại An huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND Công nhận trường THCS Hiếu Trung huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND Công nhận trường Tiểu học Thị trấn Trà Cú A, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
Xem thêm >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873