Truy cập nội dung luôn

Trường chuẩn quốc gia Trường chuẩn quốc gia

​Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND Công nhận trường Tiểu học Long Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND Công nhận trường Mẫu giáo Thiên Thanh xã Đại Phúc huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Công nhận trường THCS Long Hiệp huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 09/01/2023 của UBND Công nhận trường Mầm non xã Châu Điền huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND Công nhận Trường Mầm non Tuổi Ngọc, phường 1 thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ...
​Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND Công nhận Trường Mầm non Tuổi Xanh, xã Đa Lộc huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND Công nhận Trường Mẫu giáo Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 2050/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND Công nhận Trường Trung học cơ sở Mỹ Hòa huyện Cầu Ngang tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Công nhận Trường Mẫu giáo Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
​Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND Công nhận Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gi...
Xem thêm >>