Truy cập nội dung luôn

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Báo cáo 678/BC-SGDĐT 01-12-2020 SGDĐT: Tình hình tổ chức biên soạn và triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương
Kế hoạch 64/KH-UBND 17-11-2020 UBND: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
Quyết định 3670/QĐ-UBND 16-11-2020 UBND: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Công văn 2375/SLĐTBXH-BTXHTEBĐG 13-11-2020 SLĐTBXH: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của HĐND tỉnh
Kế hoạch 111/KH-SGDĐT 13-11-2020 SGDĐT: Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021
Công văn 4619/UBND-THNV 12-11-2020 UBND: Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa IX
Công văn 21-CV/BTGTU 11-11-2020 BTGTU: Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 200 năm ngày sinh PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820-28/11/2020)
Thông báo 03-BS/TU 10-11-2020 Tỉnh ủy: Thông tin chuyên đề về xây dựng và phát triển đô thị thông minh kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Công văn 91/BCH 10-11-2020 BCHPCTT: Chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 12
Quyết định 3650/QĐ-UBND 09-11-2020 UBND: Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hướng dẫn 05-HD/BTGTU 09-11-2020 BTGTU: Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"
Nghị Quyết 11/2020/NQ-HĐND 09-11-2020 HĐND: Quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025
Nghị Quyết 13/2020/NQ-HĐND 09-11-2020 HĐND: Quy định chính sách hỗ trợ người dạy bổ túc văn hóa tiếng Khmer tại các điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thông báo 100/TB-SGDĐT 09-11-2020 SGDĐT: Kết luận hội nghị sơ kết 02 tháng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
Công văn 4764/BGDĐT-CSVC 06-11-2020 BGDĐT: Kêu gọi hỗ trợ ngành Giáo dục miền Trung bị ảnh hưởng mưa bão

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 638
  Tổng lượt truy cập: 648988