Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 1693/SGDĐT-CTTT 14-09-2023 SGDĐT: Phát động gửi tác phẩm tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Công văn 1683/SGDĐT-GDTrH 14-09-2023 SGDĐT: Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi NCKH, KT cấp tỉnh cho học sinh trung học năm học 2023-2024
Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT 08-09-2023 BGDĐT: Phê duyệt Tài liệu tập huấn phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục đối với học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú
Công văn 4891/BGDĐT-GDDT 08-09-2023 BGDĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc
Công văn 1608/SGDĐT-CTTT 08-09-2023 SGDĐT: Tiếp tục triển khai, phát động cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2023
Quyết định 2556/QĐ-BGDĐT 06-09-2023 BGDĐT: Phê duyệt Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
Công văn 576-CV/VPĐUK 30-08-2023 VPĐUK: Về việc sao gửi Thông báo số 365-TB/TU ngày 23/8/2023 của Tỉnh ủy
Chỉ thị 07/CT-UBND 29-08-2023 UBND: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND 29-08-2023 UBND: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Kế hoạch 92/KH-SGDĐT 29-08-2023 SGDĐT: Kế hoạch nhiệm vụ và giải pháp năm học 2023-2024
Công văn 1522/SGDĐT-CTTT 24-08-2023 SGDĐT: Tăng cường bảo đảm an toàn trường học phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước
Kế hoạch 140-KH/TU 23-08-2023 Tỉnh ủy:Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Quyết định 2457/QĐ-BGDĐT 23-08-2023 BGDĐT: Ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục
Công văn 1491/SGDĐT-VP 21-08-2023 SGDĐT: Tập trung triển khai một số hoạt động trọng tâm chuẩn bị năm học 2023-2024
Thông báo 125/TB-SGDĐT 17-08-2023 SGDĐT Mời cung cấp báo giá thiết bị dạy học tối thiểu theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873