Truy cập nội dung luôn

Văn Bản 3.0 Văn Bản 3.0

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Thông Tư 24/2018/TT-BGDĐT 28-09-2019 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
Công văn 2904/UBND-KGVX 01-08-2019 Duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 và lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2019-2020
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND 18-07-2019 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Thông báo 86/TB-SGDĐT 12-07-2019 Thông báo số 86 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kết quả lựa chọn thầu
Nghị Quyết 92/2019/NQ-HĐND 12-07-2019 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020.
Quyết định 719/QĐ-SGDĐT 11-07-2019 Quyết định số 719 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt kết quả chọn thầu Gói thầu thi công xây dựng công trình trường THPT Lương Hòa A huyện Châu Thành
Kế hoạch 417/KH-BGDĐT 17-05-2019 Kế hoạch số 417 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
Công văn 1960/BGDĐT-TTr 09-05-2019 Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
Thông Tư 03/VBHN-BGDĐT 03-05-2019 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
Thông Tư 02/VBHN-BGDĐT 19-04-2019 Văn bản hợp nhất: Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
Công văn 364/SGDĐT-KHTC 17-04-2019 Về việc hướng dẫn thực hiện thu dịch vụ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy và trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019.
Thông Tư 06/2019/TT-BGDĐT 12-04-2019 Thông tư Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên
Nghị Quyết 84/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng.
Nghị Quyết 82/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nghị Quyết 81/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 434482