Truy cập nội dung luôn

Văn bản Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2595/QĐ-BGDĐT 08-09-2023 BGDĐT: Phê duyệt Tài liệu tập huấn phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục đối với học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú
4891/BGDĐT-GDDT 08-09-2023 BGDĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc 21-lượt Xem
2556/QĐ-BGDĐT 06-09-2023 BGDĐT: Phê duyệt Bộ tài liệu hướng dẫn dạy học lớp 10 thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
2457/QĐ-BGDĐT 23-08-2023 BGDĐT: Ban hành kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục 45-lượt Xem
1273/KH-BGDĐT 28-07-2023 BGDĐT: Xây dựng các ấn phẩm truyền thông về công tác xã hội và tư vấn tâm lý trong trường học 13-lượt Xem
2070/QĐ-BGDĐT 19-07-2023 BGDĐT: Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non 24-lượt Xem
3586/BGDĐT-GDTH 18-07-2023 BGDĐT: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo 2 Thông tư Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp Một 18-lượt Xem
2076/QĐ-BGDĐT 17-07-2023 BGDĐT: Ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động xây dựng, ban hành Chương trình giáo dục mầm non mới 20-lượt Xem
2029/QĐ-BGDĐT 13-07-2023 BGDĐT: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030 5-lượt Xem
2034/QĐ-BGDĐT 13-07-2023 BGDĐT: Phê duyệt đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2023-2030 5-lượt Xem
2000/QĐ-BGDĐT 11-07-2023 BGDĐT: Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 3-lượt Xem
2001/QĐ-BGDĐT 11-07-2023 BGDĐT: Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 12-lượt Xem
2002/QĐ-BGDĐT 11-07-2023 BGDĐT: Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 17-lượt Xem
2002/QĐ-BGDĐT 11-07-2023 BGDĐT: Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 7-lượt Xem
2003/QĐ-BGDĐT 11-07-2023 BGDĐT: Ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông 15-lượt Xem