Truy cập nội dung luôn

Văn bản Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
1043/BGDĐT-GDCTHSSV 16-03-2023 BGDĐT: Thông báo tình hình thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh 6-lượt Xem
334/KH-BGDĐT 16-03-2023 BGDĐT: Xây dựng Đề án đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non và trình độ đại học 3-lượt Xem
300/KH-BGDĐT 10-03-2023 BGDĐT: Khảo sát, đánh giá thực trạng triển khai, đề xuất sửa đổi, bổ sung chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, công tác bố trí, phân công giáo viên dạy Chương trình giáo dục thường xuyên 11-lượt Xem
909/BGDĐT-GDTH 08-03-2023 BGDĐT: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong giáo dục tiểu học 4-lượt Xem
261/KH-BGDĐT 01-03-2023 BGDĐT: Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 18-lượt Xem
599/QĐ-BGDĐT 28-02-2023 BGDĐT: Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2023 4-lượt Xem
213/KH-BGDĐT 17-02-2023 BGDĐT: Tăng cường truyền thông về các chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non năm 2023 5-lượt Xem
169/KH-BGDĐT 16-02-2023 BGDĐT: Triển khai thực hiện giáo dục kĩ năng công dân số ở cấp Tiểu học 5-lượt Xem
386/BGDĐT-GDTH 06-02-2023 BGDĐT: Báo cáo thực trạng triển khai việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 29-lượt Xem
356/QĐ-BGDĐT 03-02-2023 BGDĐT: Phê duyệt dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" 0-lượt Xem
356/QĐ-BGDĐT 03-02-2023 BGDĐT: Phê duyệt dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025" 0-lượt Xem
29/TB-BGDĐT 16-01-2023 BGDĐT: Thông báo kết quả Thẩm định hồ sơ duy trì, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Trà Vinh 5-lượt Xem
45/QĐ-BGDĐT 09-01-2023 BGDĐT: Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông 14-lượt Xem
68/BGDĐT-GDTrH 06-01-2023 BGDĐT: Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông 4-lượt Xem
4736/QĐ-BGDĐT 30-12-2022 BGDĐT: Về việc phê duyệt Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 9-lượt Xem