Truy cập nội dung luôn

Văn bản Bộ GD&ĐT Văn bản Bộ GD&ĐT

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
4764/BGDĐT-CSVC 06-11-2020 BGDĐT: Kêu gọi hỗ trợ ngành Giáo dục miền Trung bị ảnh hưởng mưa bão 12-lượt Xem
42/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo liên tịch ban hành trong lĩnh vực giáo dục 4-lượt Xem
43/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 BGDĐT: Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 1-lượt Xem
44/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 BGDĐT: Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
41/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục 12-lượt Xem
4656/BGDĐT-GDTrH 02-11-2020 BGDĐT: Giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 18-lượt Xem
4072/BGDĐT-KHTC 09-10-2020 BGDĐT: Đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 34-lượt Xem
2984/QĐ-BGDĐT 09-10-2020 BGDĐT: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
37/2020/TT-BGDĐT 05-10-2020 BGDĐT: Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 1-lượt Xem
2855/QĐ-BGDĐT 30-09-2020 BGDĐT: Công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 5-lượt Xem
3816/BGDĐT-GDCTHSSV 28-09-2020 BGDĐT: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản 11-lượt Xem
32/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 BGDĐT: Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 20-lượt Xem
31/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 BGDĐT: Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục 6-lượt Xem
30/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 BGDĐT: Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp 0-lượt Xem
29/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 BGDĐT:Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục 3-lượt Xem

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 5
  Hôm nay: 26
  Tổng lượt truy cập: 649085