Truy cập nội dung luôn

Văn bản Sở GD&ĐT Văn bản Sở GD&ĐT

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 364/SGDĐT-KHTC 17-04-2019 Về việc hướng dẫn thực hiện thu dịch vụ tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy và trình độ cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019.
Quyết định 336/QĐ-SGDĐT 11-04-2019 QĐ v/v thành lập Hội đồng thi "Làm đồ dùng dạy học cấp tỉnh" Năm học 2018-2019
Quyết định 346/QĐ-SGDĐT 09-04-2019 Quyết định số 346 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai dự toán NSNN bổ sung quý I/2019
Quyết định 345/QĐ-SGDĐT 09-04-2019 Quyết định số 345 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố công khai quyết toán thu - chi nguồn NSNN, nguồn khác quý I/2019
Hướng dẫn 02/HD-SGDĐT 29-03-2019 Hướng dẫn số 02 của Sở GDĐT về thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019
Hướng dẫn 03/HD-SGDDT 29-03-2019 Hướng dẫn số 03 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2019
Công văn 271/SGDĐT-TrH-TX-DT-KT 29-03-2019 Công văn số 271 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2019-2020
Quyết định 51/QĐ-SGDĐT 16-01-2019 Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh năm 2019
Công văn 802/SGDĐT-KHTC 03-08-2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 72 kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX
Nghị Quyết 72/2018/NQ-HĐND 11-07-2018 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018 - 2019

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 9
  Hôm nay: 5780
  Tổng lượt truy cập: 327206