Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3867/UBND-THNV 24-09-2020 UBND: Thực hiện Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng Chính phủ 5-lượt Xem
3814/UBND-KGVX 21-09-2020 UBND: Tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm 5-lượt Xem
3815/UBND-KGVX 21-09-2020 UBND: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 3-lượt Xem
267/BC-UBND 21-09-2020 UBND: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng 05 năm (giai đoạn 2015-2020) và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng gian đoạn 2020-2025 1-lượt Xem
3805/UBND-NN 18-09-2020 UBND: Chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 5 2-lượt Xem
3804/UBND-NN 18-09-2020 UBND: Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh 1-lượt Xem
3774/UBND-CNXD 18-09-2020 UBND: Về việc tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình 3-lượt Xem
3747/UBND-KGVX 16-09-2020 UBND: Kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh 5-lượt Xem
3162/QĐ-UBND 07-09-2020 UBND: Phê duyệt chiều rộng, ranh giới các khu vực thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Trà Vinh 5-lượt Xem
3544/UBND-NN 04-09-2020 UBND: Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách chủ động ứng phó thiên tai trên địa bàn tỉnh 2-lượt Xem
3499/UBND-KGVX 01-09-2020 UBND: Triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021 16-lượt Xem
3497/UBND-KGVX 01-09-2020 UBND: Triển khai thực hiện Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 10-lượt Xem
3500/UBND-KGVX 01-09-2020 UBND: Việc thực hiện thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 2-lượt Xem
1834/VP-NC 31-08-2020 Công văn số 1834/VP-NC ngày 31/8/2020 của UBND về thông báo Nghị định của Chính phủ 14-lượt Xem
343/UBND-KGVX 27-08-2020 UBND: Thực hiện Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 2-lượt Xem

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 432
  Tổng lượt truy cập: 614981