Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
64/KH-UBND 17-11-2020 UBND: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới 3-lượt Xem
3670/QĐ-UBND 16-11-2020 UBND: Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 4-lượt Xem
4619/UBND-THNV 12-11-2020 UBND: Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 17-HĐND tỉnh khóa IX 10-lượt Xem
3650/QĐ-UBND 09-11-2020 UBND: Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 2-lượt Xem
4557/UBND-KGVX 06-11-2020 UBND: Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ
60/KH-UBND 30-10-2020 UBND: Triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 3-lượt Xem
303/BC-UBND 26-10-2020 UBND: Tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ 5-lượt Xem
4362/UBND-KGVX 23-10-2020 UBND: Thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 4-lượt Xem
4362/UBND-KGVX 23-10-2020 UBND: Thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 3-lượt Xem
4310/UBND-KGVX 20-10-2020 UBND: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ở người 4-lượt Xem
3496/QĐ-UBND 19-10-2020 UBND: Công nhận xã Nhị Long huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Giai đoạn 2016-2020) 5-lượt Xem
3495/QĐ-UBND 19-10-2020 UBND: Công nhận xã Huyền Hội huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Giai đoạn 2016-2020) 3-lượt Xem
3494/QĐ-UBND 19-10-2020 UBND: Công nhận xã Bình Phú huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 (Giai đoạn 2016-2020) 1-lượt Xem
4277/UBND-KGVX 19-10-2020 UBND: Triển khai thực hiện Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC ngày 09/10/2020 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo 11-lượt Xem
4268/UBND-KGVX 16-10-2020 UBND: Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 6-lượt Xem

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 649063