Truy cập nội dung luôn

Văn bản Sở GD&ĐT Văn bản Sở GD&ĐT

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 2904/UBND-KGVX 01-08-2019 Duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 6 và lớp 10 các trường phổ thông dân tộc nội trú năm học 2019-2020
Quyết định 11/2019/QĐ-UBND 18-07-2019 Quyết định Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Nghị Quyết 92/2019/NQ-HĐND 12-07-2019 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020.
Nghị Quyết 84/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng.
Nghị Quyết 82/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nghị Quyết 81/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 22/3/2017 của HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với cơ sở xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nghị Quyết 80/2019/NQ-HĐND 12-04-2019 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Quyết định 551/QĐ-UBND 05-04-2019 Quyết định Ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện đề án "nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Nghị Quyết 72/2018/NQ-HĐND 01-07-2018 Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2018 - 2019

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 74
  Tổng lượt truy cập: 434482