Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
3052/UBND-KGVX 29-07-2021 UBND: Chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho giáo viên dạy cấp tiểu học trong trường có nhiều cấp học
3051/UBND-KGVX 29-07-2021 UBND: Thực hiện Công văn số 3120/BGDĐT-QLCL ngày 23/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
3033/UBND-KGVX 28-07-2021 UBND: Triển khai thực hiện Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ
1448/QĐ-UBND 26-07-2021 UBND: Công bố mới danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
2939/UBND-KT 23-07-2021 UBND: Hướng dẫn một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
2941/UBND-KGVX 23-07-2021 UBND: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ
2576/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học thị trấn Định An, khóm 1, thị trấn Định An, huyện Trà Cú 1-lượt Xem
2577/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Mẫu Giáo Định An, ấp Vàm Bến Tranh, xã Định An, huyện Trà Cú 1-lượt Xem
2563/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Phước Hưng B, ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng, huyện Trà Cú 3-lượt Xem
2565/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Hàm Tân, ấp Vàm Ray A, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú 1-lượt Xem
2566/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Ngọc Biên A, ấp Tha La, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú 1-lượt Xem
2567/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Tiểu học Tập Sơn, ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú 1-lượt Xem
2568/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường THCS Tân Sơn, ấp Chợ, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú 1-lượt Xem
2569/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Mẫu giáo An Quãng Hữu, ấp Sóc Tro Giữa, xã An Quãng Hữu, huyện Trà Cú 2-lượt Xem
2570/QĐ-UBND 21-07-2021 UBND: Thành lập khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trường Mẫu giáo Lưu Nghiệp Anh, ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú 1-lượt Xem

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 851
  Tổng lượt truy cập: 799976