Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
89/QĐ-UBND 19-01-2023 UBND: Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
5366/UBND-THNV 24-11-2022 UBND: Báo cáo công tác tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
2957/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Tam Ngãi thành trường Mầm non xã Tam Ngãi 1-lượt Xem
2959/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Hòa Ân thành trường Mầm non xã Hòa Ân 3-lượt Xem
2960/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Ninh Thới thành trường Mầm non xã Ninh Thới 3-lượt Xem
2961/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Phong Thạnh thành trường Mầm non xã Phong Thạnh
1944/QĐ-UBND 04-10-2022 UBND: Công nhận Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
970/QĐ-UBND 28-09-2022 SGDĐT: Công nhận trường Mẫu giáo thị trấn Mỹ Long huyện Cầu Ngang đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 12-lượt Xem
1527/QĐ-UBND 02-08-2022 UBND: Công nhận Trường Tiểu học Minh Trí, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia
3197/UBND-KGVX 28-07-2022 UBND: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
3174/UBND-KGVX 27-07-2022 UBND: Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc
1293/QĐ-UBND 13-07-2022 UBND: Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
1306/QĐ-UBND 13-07-2022 UBND: Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
2961/UBND-THNV 13-07-2022 UBND: Triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa X
1168/QĐ-UBND 24-06-2022 UBND: Công nhận trường Tiểu học Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1