Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
07/CT-UBND 29-08-2023 UBND: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19/2023/QĐ-UBND 29-08-2023 UBND: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 17-lượt Xem
1203/QĐ-UBND 09-08-2023 UBND: Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 153-lượt Xem
1429/VP-NC 06-06-2023 UBND: Nghiên cứu, tham mưu thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1810-TB/VPTU ngày 01/6/2023 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
816/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã An Phú Tân huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Cảnh quan môi trường năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
817/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã An Trường huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về Giáo dục năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
818/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Hưng Mỹ huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
819/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Hòa Minh huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
820/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Lương Hòa A huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
821/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Trường Long Hòa thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
822/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Long Hữu thị xã Duyên Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
823/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Hòa Tân huyện Cần Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
824/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Phương Thạnh huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025) 2-lượt Xem
825/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Mỹ Cẩm huyện Càng Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)
826/QĐ-UBND 29-05-2023 UBND: Công nhận xã Châu Điền huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 (Giai đoạn 2021-2025)