Truy cập nội dung luôn

Văn bản từ UBND Tỉnh Văn bản từ UBND Tỉnh

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
2030/UBND-KGVX 19-05-2023 UBND: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1115/VP-NC 05-05-2023 UBND: Chuyển Thông tư số 04/2023/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
655/QĐ-UBND 02-05-2023 UBND: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
1029/VP-NC 26-04-2023 UBND: Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
548/QĐ-UBND 18-04-2023 UBND: Công bố mới danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
640/VP-NN 21-03-2023 UBND: Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
306/QĐ-UBND 13-03-2023 UBND: Đổi tên trường Trung học phổ thông Trà Cú thành trường Trung học phổ thông Trần Văn Long
746/UBND-KGVX 01-03-2023 SGDĐT: Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non, mẫu giáo và các lớp đầu cấp phổ thông năm học 2023-2024
89/QĐ-UBND 19-01-2023 UBND: Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
5366/UBND-THNV 24-11-2022 UBND: Báo cáo công tác tuyển sinh và cử công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
2957/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Tam Ngãi thành trường Mầm non xã Tam Ngãi 3-lượt Xem
2959/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Hòa Ân thành trường Mầm non xã Hòa Ân 4-lượt Xem
2960/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Ninh Thới thành trường Mầm non xã Ninh Thới 4-lượt Xem
2961/QĐ-UBND 16-11-2022 UBND: Đổi tên trường Mẫu giáo xã Phong Thạnh thành trường Mầm non xã Phong Thạnh
1944/QĐ-UBND 04-10-2022 UBND: Công nhận Trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia