Truy cập nội dung luôn

Văn Bản Văn Bản

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Công văn 1842/SGDĐT-GDTrH 04-10-2023 SGDĐT: Rà soát, báo cáo tình hình các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên năm học 2022-2023
Công văn 2336/TB-SLĐTBXH 02-10-2023 SLĐTBXH: Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2023
Công văn 1823/SGDĐT-CTTT 29-09-2023 SGDĐT: Tiếp tục thực hiện mô hình "Phòng, chống vi phạm pháp luật và bạo lực học đường"
Công văn 1822/SGDĐT-CTTT 29-09-2023 SGDĐT: Triển khai một số công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ"
Kế hoạch 105/KH-SGDĐT 29-09-2023 SGDĐT: Triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cấp học mầm non năm học 2023-2024
Kế hoạch 104/KH-SGDĐT 29-09-2023 SGDĐT: Thực hiện nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ
Công văn 490-BC/TU 28-09-2023 Tỉnh ủy: báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Công văn 1749/SGDĐT-CCCT 25-09-2023 SGDĐT: Đề xuất học sinh được thụ hưởng chương trình "Vì tương lai nước Việt"
Công văn 1750/SGDĐT-TTr 25-09-2023 SGDĐT: Triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Công văn 1744/GSDĐT-GDTrH 22-09-2023 SGDĐT: Khảo sát đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018
Công văn 1693/SGDĐT-CTTT 14-09-2023 SGDĐT: Phát động gửi tác phẩm tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Công văn 1683/SGDĐT-GDTrH 14-09-2023 SGDĐT: Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi NCKH, KT cấp tỉnh cho học sinh trung học năm học 2023-2024
Quyết định 2595/QĐ-BGDĐT 08-09-2023 BGDĐT: Phê duyệt Tài liệu tập huấn phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại tình dục đối với học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có học sinh bán trú
Công văn 4891/BGDĐT-GDDT 08-09-2023 BGDĐT: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục dân tộc
Công văn 1608/SGDĐT-CTTT 08-09-2023 SGDĐT: Tiếp tục triển khai, phát động cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 11 năm 2023

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập:  7
  Hôm nay:  1
  Tổng lượt truy cập:  1283873