Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023
Phóng to Thu nhỏ In

Quyết định số 74/QĐ-SGDĐT ngày 02/02/2024 của SGDĐT Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023

Xem chi tiết Quyết định số 74/QĐ-SGDĐT tại đây
 


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: