SGDĐT: Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2024
Phóng to Thu nhỏ In

Quyết định số 509/QĐ-SGDĐT ngày 08/7/2024 của SGDĐT Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 2 năm 2024

Xem chi tiết Quyết định số 509/QĐ-SGDĐT tại đây


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: