Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 2 năm 2022
Phóng to Thu nhỏ In
​Quyết định số 713/QĐ-SGDĐT ngày 15/7/2022 của SGDĐT Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 2 năm 2022 Xem chi tiết Quyết định số 713/QĐ-SGDĐT tại đây

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: