Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2021
Phóng to Thu nhỏ In
​Quyết định số 56/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2022 của SGDĐT Công bố công khai quyết toán thu-chi nguồn NSNN, nguồn khác năm 2021 Xem chi tiết nội dung Quyết định số 56/QĐ-SGDĐT tại đây

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: