sử dụng ứng dụng i-Speed đo tốc độ truy cập internet Việt Nam
Phóng to Thu nhỏ In

Tháng 04 năm 2021 Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng đo kiểm chất lượng Internet (i-Speed), để đo lường chất lượng trải nghiệm thực tế của người dùng Internet, hỗ trợ đánh giá chất lượng dịch vụ truy nhập Internet. Ứng dụng i-Speed được cung cấp miễn phí trên hai nền tảng kho ứng dụng của App Store (điện thoại dùng IOS) và CH Play (điện thoại dùng Android) với tên gọi là i-Speed by VNNIC.

Hiện tại, ứng dụng i-Speed đã được triển khai rộng rãi, hỗ trợ nhiều điểm đo trên cả nước (50 điểm đo tại các mạng của nhiều doanh nghiệp); số lượng cài ứng dụng đạt hơn 150.000 lượt, số lượng mẫu đo ghi nhận 1.5 triệu mẫu/quý. Kết quả đo kiểm thể hiện bức tranh tổng thể về Internet Việt Nam, cung cấp góc nhìn toàn diện về trải nghiệm của khách hàng đối với dịch vụ Internet băng rộng di động, băng rộng cố định theo các tiêu chí tốc độ tải xuống, tốc độ tải lên, độ trễ và đo khả năng truy cập Internet thế hệ mới IPv6. Số liệu phân tích chung trên cả nước và từng địa phương được chia sẻ, công bố trên trang https://speedtest.vn, https://vnta.gov.vn.

Để cài đặt ứng dụng

Thực hiện: Chí Quang


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: