Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 cấp THPT tại Trà Vinh
Phóng to Thu nhỏ In

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, Bộ GD-ĐT có quyết định số 497/QĐ-BGDĐT phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh Trà Vinh. Như vậy, việc thực hiện môn Giáo dục địa phương ở cấp THPT tại Trà Vinh được triển khai bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2023-2024.

So với Tài liệu giáo dục địa phương lớp 10 của Trà Vinh được phê duyệt sử dụng  từ năm học 2022-2023, tài liệu lớp 11 năm nay cơ bản giống nhau ở một số điểm như: lĩnh vực, hình thức trình bày, hình ảnh minh họa, bố cục sách, thiết kế bài học...

 Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 11 tỉnh Trà Vinh

Tài liệu do nhóm tác giả biên soạn trong đó Thạc sĩ Thạch Tha Lai, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh chủ biên cùng 10 tác giả khác. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh, lớp 11 có 88 trang, gồm 07 chủ đề  thuộc các lĩnh vực: văn hóa; lịch sử truyền thống; địa lí, kinh tế; hướng nghiệp; chính trị - xã hội và môi trường của địa phương. Các chủ đề này có tính kế thừa và phát triển mở rộng với đời sống xã hội so với các chủ đề ở tài liệu lớp 10.

Tài liệu bao gồm các thành phần cơ bản: Ảnh bìa, Lời nói đầu, Hướng dẫn sử dụng tài liệu, Mục lục. Tài liệu trình bày phù hợp về kiểu chữ, cỡ chữ; cân đối, hài hòa giữa kênh hình với kênh chữ, phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh THPT. Phần lớn kênh hình là những ảnh chụp (có chọn lọc) thực tế tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, tài liệu gồm các chủ đề: Thiên tai và thời tiết cực đoan thuờng xảy ra ở tỉnh Trà Vinh (chủ đề 1); Phát triển thương mại, giao thông vận tải, thông tin liên lạc ở tỉnh Trà Vinh (chủ đề 2); Định hướng nghề nghiệp cho học sinh tỉnh Trà Vinh (chủ đề 3); Nhân vật lịch sử tiêu biểu trên địa bàn ở tỉnh Trà Vinh (chủ đề 4); Nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer ở tỉnh Trà Vinh (chủ đề 5); Lễ hội và âm nhạc trong lễ hội truyền thống tiêu biểu ở tỉnh Trà Vinh (chủ đề 6) và Văn học viết Trà Vinh trước 1975 (chủ đề 7).

Mỗi chủ đề cũng được thiết kế với 4 hoạt động được bắt đầu bằng phần mục tiêu (yêu cầu cần đạt) của bài với tên gọi “Học xong bài này, em sẽ”. Nội dung chính của mỗi bài được thiết kế thống nhất gồm các hoạt động:

Khởi động: Gợi mở những vấn đề liên quan đến nội dung bài học, tạo hứng thú, kết nối trải nghiệm của học sinh với nội dung bài học.

Khám phá: Theo định hướng phát triển năng lực, Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Trà Vinh, lớp 11 không cung cấp những kiến thức có sẵn cho học sinh mà tổ chức các hoạt động để học sinh qua đó tự giác, tích cực, chủ động phát hiện và chiếm lĩnh tri thức.

Luyện tập: Mục đích của hoạt động này nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo nội dung, yêu cầu cần đạt của bài học.

Vận dụng: Giúp học sinh vận dụng những tri thức, kĩ năng đã được lĩnh hội, rèn luyện vào giải quyết các vấn đề một cách chủ động, sáng tạo.khởi động, khám phá, luyện tập và vận dụng theo định hướng đổi mới cách dạy và học.

Nhóm tác giả và lời nói đầu Tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 tỉnh Trà Vinh

Như vậy, đây là năm thứ hai liên tiếp việc dạy bộ môn giáo dục địa phương ở các trường THPT tại Trà Vinh được triển khai thực hiện ở học kỳ 2 do tài liệu vừa được Bộ GDĐT phê duyệt ban hành. Điều này đòi hỏi các trường phải linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch nhà trường để đảm bảo hoàn thành chương trình. Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh ban hành hướng dẫn thực hiện môn Giáo dục địa phương và tập huấn cho giáo viên giảng dạy để xây dựng kế hoạch dạy học nhằm đảm bảo tiến độ năm học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.


Đinh Thái Vĩnh Trà thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: