Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 1 năm 2024
Phóng to Thu nhỏ In

Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT ngày 04/01/2024 Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 1 năm 2024

Xem chi tiết Quyết định số 08/QĐ-SGDĐT tại đây


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: