Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29
Phóng to Thu nhỏ In

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị quyết số 29 “ Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Ông Nguyễn Kim Sơn - Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các Thứ trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự phía điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, bà Nguyễn Thị Bạch Vân - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh.

Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu tỉnh Trà Vinh.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29, Ngành Giáo dục và Đào tạo nước ta đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần to lớn trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Hệ thống giáo dục quốc dân cơ bản được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo; quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập suốt đời của người dân, cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, duy trì vững chắc, từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học và Trung học cở sở.

Chương trình Giáo dục phổ thông mới, chuyển từ nặng về truyền thụ kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh. Chất lượng giáo dục phổ thông cả đại trà và mũi nhọn ngày càng nâng cao, được thế giới ghi nhận. Giáo dục thường xuyên phát triển đa dạng về nội dung và hình thức, góp phần xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Chất lượng giáo dục nghề nghiệp có chuyển biến tốt hơn, công tác đào tạo nghề cho công nhân và lao động nông thôn được quan tâm, đổi mới giáo dục Đại học gắn với tăng cường tự chủ đã tạo ra động lực mới, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

 Đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm, giáo dục nghề nghiệp ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, cơ bản khắc phục tình trạng học lệch, học tủ và giảm áp lực, tốn kém cho xã hội.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên ngày càng đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả, công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục học sinh, sinh viên được tăng cường. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp trong toàn ngành Giáo dục.

 Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ bản được chuẩn hóa, từng bước đảm bảo số lượng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được cải thiện, bước đầu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo; tích cực thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành Giáo dục; công tác xã hội hóa giáo dục đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả chủ yếu đạt được nêu trên, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để sớm khắc phục, đó là: Công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 29 ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, việc thể chế hóa Nghị quyết 29 còn chậm, thiếu tính đồng bộ và liên thông giữa các chính sách liên quan với các chính sách mới về Giáo dục và Đào tạo. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo còn hạn chế; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục chưa được tham gia nhiều trong việc thẩm định, phân bổ kinh phí và tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; việc thực hiện tự chủ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo còn gặp nhiều khó khăn, mạng lưới cơ sở giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông có nơi phân bổ chưa hợp lý....

Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo hướng chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; thực hiện nhất quán một chương trình có nhiều sách giáo khoa và xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa; thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, trọng dụng nhân tài công tác trong ngành Giáo dục; thực hiện chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. Đồng thời đảm bảo ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước. Có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ người học theo các ngành Nhà nước cần ưu tiên phát triển thông qua việc hỗ trợ học bổng, cho vay tín dụng…

Tại tỉnh Trà Vinh, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 trên địa bàn tỉnh, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của giáo dục và đào tạo đã có sự chuyến biến tích cực; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên cơ bản đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi. Các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai vận dụng hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục. Học sinh cấp Tiểu học, Trung học đều hoàn thành chương trình Tiểu học, Trung học đạt trên 99%/năm.

Công tác tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, chất lượng đào tạo từng bước được cải thiện; tỷ lệ học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp đạt mức cao. Tính đến cuối năm 2022, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,94%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35,94%, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng cơ bản về số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giáo dục Đại học, tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. Trường Đại học Trà Vinh đã đào tạo 81 ngành từ bậc Cao đẳng đến Đại học, sau Đại học; ngoài tổ chức dạy theo phương pháp truyền thống, trường đã có sự linh hoạt, mở rộng nhiều phương thức và loại hình đào tạo, phát triển các loại hình đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa nhằm mở rộng cơ hội học tập cho mọi người.

Cùng với đó, giáo dục thường xuyên được chú trọng, toàn tỉnh có 9 Trung tâm Giáo dục thường xuyên ở các huyện, thị xã, thành phố; 100% xã, phường, thị trấn đều có trung tâm học tập cộng đồng. Có 106/106 xã và 9/9 huyện, thị xã, thành phố được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 100% xã, phường, thị trấn được công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã”


Ngọc Hà thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: