Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Đảng viên Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Phóng to Thu nhỏ In

Chiều ngày 29/12/2023, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Đảng viên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nghị quyết năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Vân - TUV, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng bộ, trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT; các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy Sở GDĐT; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó Bí thư Đảng bộ báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023


Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư Đảng bộ đã báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2023, Đảng bộ đã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tổ chức, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đảng bộ Sở GDĐT đã đề ra năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Kết quả công tác năm 2023, Đảng ủy phối hợp cùng chính quyền kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tế của ngành. Tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết;  thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng cấp ủy và đảng viên.

+ Toàn Đảng bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành: đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đội ngũ giáo viên; quy mô trường lớp, học sinh. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên thông qua việc tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, đổi mới việc kiểm tra đánh giá.

+ Đảng ủy đã lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên thông qua việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quy định, Quyết định, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

+ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục.

Hội nghị cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong năm qua, phân tích làm rõ nguyên nhân. Trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện trong năm 2024.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2023, cùng với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GDĐT và tinh thần đoàn kết của tập thể đảng viên của Đảng bộ, tập thể Đảng bộ Sở GDĐT phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.


Chí Quang thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: