Kết quả thực hiện công tác bình đảng giới năm 2023 của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh
Phóng to Thu nhỏ In

Năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh đã tích cực chỉ đạo các trường học, trung tâm thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh qua các hoạt động như phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đó có lồng ghép việc phổ biến pháp luật về gia đình, bình đẳng giới; phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ chính sách đến từng CBNGLĐ nữ. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ về  BHXH, BHYT và các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ. Song song đó các hoạt động hưởng ứng  “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” với việc tổ chức 02 chuyên đề tập huấn về công tác Bình đẳng giới trong trường học và bình đẳng giới trong gia đình và giáo dục con cái thời kỳ chuyển đổi số gắng liền  Hội thi “Tìm hiểu về kiến thức pháp luật” 2023 đã thu hút 159 thí sinh tham gia tạo không khí rất vui tươi, phấn khởi góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn và cán bộ, nhà giáo, người lao động,  học sinh về công tác này.

Ảnh: Hội nghị tổng kết công tác Bình đẳng giới năm 2023 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GDĐT tỉnh Trà Vinh.

Cùng với hoạt động của Ngành GDĐT, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Ngành GDĐT đã tổ chức  các lớp tập huấn cho lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo trường và đơn vị trực thuộc, Trưởng ban nữ công các Công đoàn cơ sở với  180 người tham gia, trong đó có 130 nữ về nội dung tổ chức thực hiện công tác bình đẳng giới; thực hiện kiểm tra  việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động đối với lao động nữ tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đánh giá chung các phòng GDĐT, các trường trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo giục pháp luật về bình đẳng giới và  số lượng nữ giới tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cấp giáo dục như   Ban Giám đốc Sở GD-ĐT  02/4,  lãnh đạo các phòng ban Sở GD-ĐT 04/08 phòng, lãnh đạo phòng GD-ĐT 05/09 phòng; Hiệu trưởng các Trường Mầm non, tiểu học, THCS,THPT: 167/397 ; Phó hiệu trưởng các Trường Mầm non, tiểu học, THCS,THPT : 254/512;  Chủ tịch CĐCS trực thuộc 06 /40, Phó Chủ tịch CĐCS: 17/40  ; Giám đốc Trung tâm 02/3, Phó Giám đốc Trung tâm 02/03; nữ  có trình độ thạc sĩ là 235/480, tỷ lệ  48 %. trình độ tiến sĩ là 01.

 


Ảnh: Đại biểu tham gia phát biểu trong Hội nghị tổng kết.

Ngoài ra, công tác giúp trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt  7.136/7.156, tỷ lệ 99,72% ( cuối năm học 2022-2023), trẻ em trai và trẻ em gái dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục trung học cơ sở đạt 4.032/4.038, tỷ lệ 99,85% (cuối năm học 2022-2023).

Ảnh: Đại biểu tham gia phát biểu trong Hội nghị tổng kết.

Ảnh: bà Tăng Thị Ngọc Mai- Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành GDĐT chủ trì Hội nghị tổng kết.

Tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong nam qua, bà Tăng Thị Ngọc Mai- Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành GDĐT chủ trì Hội nghị đã chỉ đạo công tác này trong năm 2024 như sau:

  1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh  về bình đẳng giới.
  2. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 cho cán bộ, giáo viên phụ trách công tác bình đẳng giới và VSTBPN các đơn vị trong toàn ngành.
  3. Tổ chức tập huấn công tác truyền thông bình đẳng giới cho cán bộ, giáo viên làm trong Ban VSTBPN của các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh năm 2024; vận động phụ nữ trong ngành GDĐT tham gia các chương trình quốc gia về xóa đói giảm nghèo.
  4. Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về nội dung chuẩn mực người PN trong ngành GDĐT nói riêng và chuẩn mực người PN Việt Nam nói chung trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH theo nội dung Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ.
  5. Vận động CBQL, CC,VC, người lao động, học sinh trong toàn ngành hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trong trường học, cơ quan giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt chuyên đề… nhất là trong các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10 tăng cường truyền thông giáo dục giới tính và cung cấp thông tin truyền thông về sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình cho học sinh,
  6. Phối hợp với Hội khuyến học tỉnh đưa nội dung về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới vào các khóa tập huấn của Hội khuyến học nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ và cộng đồng./

Đinh Thái Thiện thực hiện

  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: