Công bố điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025
Phóng to Thu nhỏ In

Công văn số 1075/SGDĐT-KT ngày 19/6/2024 của SGDĐT Công bố điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025

Xem chi tiết nội dung Công văn số 1075/SGDĐT-KT tại đây

1. Hội đồng thi trường THPT Phạm Thái Bường

2. Hội đồng thi trường DTNT Trà Vinh

3. Hội đồng thi trường THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành

4. Hội đồng thi trường THPT TP Trà Vinh

5. Hội đồng thi trường Thực hành Sư phạm

6. Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Đáng

7. Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Văn Hai

8. Hội đồng thi trường THPT Hồ Thị Nhâm

9. Hội đồng thi trường THPT Dương Háo Học

10. Hội đồng thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa

11. Hội đồng thi trường THPT Cầu Kè

12. Hội đồng thi trường THPT Phong Phú

13. Hội đồng thi trường THPT Tam Ngãi

14. Hội đồng thi trường THPT Tiểu Cần

15. Hội đồng thi trường THPT Cầu Quan

16. Hội đồng thi trường THPT Hiếu Tử

17. Hội đồng thi trường DTNT Tiểu Cần

18. Hội đồng thi trường THPT Vũ Đình Liệu

19. Hội đồng thi trường THPT Hòa Lợi

20. Hội đồng thi trường THPT Lương Hòa A

21. Hội đồng thi trường THPT Trần Văn Long

22. Hội đồng thi trường THPT Đại An

23. Hội đồng thi trường THPT Long Hiệp

24. Hội đồng thi trường THPT Hàm Giang

25. Hội đồng thi trường THPT Tập Sơn

26. Hội đồng thi trường DTNT Trà Cú

27. Hội đồng thi trường THPT Dương Quang Đông

28. Hội đồng thi trường THPT Cầu Ngang A

29. Hội đồng thi trường THPT Cầu Ngang B

30. Hội đồng thi trường THPT Nhị Trường

31. Hội đồng thi trường THPT Đôn Châu

32. Hội đồng thi trường THPT Duyên Hải

33. Hội đồng thi trường THPT Long Hữu

34. Hội đồng thi trường THCS-THPT Dân Thành


  • Đang online:
  • Tổng lượt truy cập: