Truy cập nội dung luôn

Tin tức sự kiện Tin tức sự kiện

Chuyên môn Chuyên môn

Học tập - kinh nghiệm Học tập - kinh nghiệm

Khuyến học khuyến tài Khuyến học khuyến tài

Hoạt động phong trào Hoạt động phong trào

Thông tin thi Thông tin thi

Nghiên cứu giáo dục Nghiên cứu giáo dục

Thông tin pháp luật Thông tin pháp luật

QĐ số 503/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh QĐ số 503/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021...

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành giáo dục
 Kế hoạch số 417 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021
 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
 Văn bản hợp nhất: Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông

Danh sách tin Danh sách tin

Video mới Video mới

Không tìm thấy dữ liệu.

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 10
  Hôm nay: 5775
  Tổng lượt truy cập: 327201